YRITYS

Missio

Tehtävämme on tarjota sellaisia palveluita, tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla pystytään sekä parantamaan ihmisen terveyttä että lisäämään niiden vaikutuspiirissä toimivien yhteisöjen hyvinvointia. Asiakkaitamme ovat terveydenhuollon yksityinen ja julkinen sektori, sekä toimialan aloittavat ja kasvuyritykset.

missio

Arvomme

Liiketoimintamme perustuu yrityksen omistajien määrittelemään vahvaan arvopohjaan ja pitkäjänteiseen kannattavan kasvun strategiaan. Jokapäiväistä toimintaamme ohjaavat seuraavat periaatteet.

Kannamme vastuumme ja pidämme hyvää huolta työntekijöistämme. Tämä näkyy työyhteisön hyvinvointina, ja heijastuu kokonaisvaltaisesti toiminnan laatuun ja tehokkuuteen.

Arvostamme asiakkaitamme ja panostamme erinomaiseen asiakaspalveluun kaikissa tilanteissa. Tämä näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme joustavana, nopeana ja laadukkaana palveluna.

Tiedotamme organisaatiotamme, asiakkaitamme, sidosryhmiämme ja omistajiamme läpinäkyvästi, avoimesti ja säännöllisesti yritystämme koskevista asioista.

Liiketoimintamme perustuu pitkäjänteiseen strategiaan, joka pyrkii kannattavaan kasvuun. Asiakaslähtöinen uusiin innovaatioihin panostaminen sekä palveluiden ja prosessien jatkuva kehittäminen ovat tavoittelemamme kannattavan kasvun kulmakiviä.

Arvostamme suomalaista yrittäjyyttä, sekä avointa ja läpinäkyvää omistajastrategiaa. Yhdessä kannattavan liiketoiminnan kanssa tämä mahdollistaa osakkeenomistajille järkevän tuoton yritykseen sijoittamalleen pääomalle.

Noudatamme tinkimättömästi eettisiä ja hyvän hallintotavan käytäntöjä sekä Suomen Lakia. Kunnioitamme asiakkaitamme, työntekijöitämme ja osakkeenomistajia kaikessa toiminnassamme.