Innomentarium osallistui radiologia-alan tapahtumiin Tampereella ja Oulussa

Innomentarium osallistui kahteen radiologia-alan tapahtumaan kevään ja syksyn 2015 aikana. Innomentarium oli mukana Tampereen Radiografiapäivillä sekä Oulun RUV-päivillä esitellen tapahtumissa toimintaansa, sekä tämän hetkistä tuote-repertuaariaan.

Radiografiapäivät ovat vuosittain järjestettävä valtakunnallinen tapahtuma, joka tarjoaa lääketieteellisen kuvantamisen alan asiantuntijoille luentoja, koulutusta sekä sairaalavierailuja. Lisäksi alan yritykset esittelevät tapahtuman messualueella alan uusimpia innovaatioita. Innomentarium osallistui Tampereella 6.-7.5.2015 järjestetyille Radiografiapäiville. Innomentariumin osastoa tapahtumassa isännöimässä ollut, yrityksen toimitusjohtaja Jouni Ihme oli tapahtuman jälkeen hyvillään antoisista messupäivistä. Hän kokee tapahtuman tärkeänä etenkin alan asiantuntijoille – mutta myös alalla työskenteleville yrityksille.

”Olimme tapahtumassa mukana ensimmäistä kertaa. Innomentariumin osastolla riitti paljon kävijöitä, ja tunnelma tapahtumassa oli hyvä. Koin tapahtuman erittäin hyödyllisenä ja antoisana alalla työskentelevälle, sillä sen kautta pysyy hyvin kartalla radiografiaan liittyvistä kehityssuunnista sekä muista trendeistä. Yksi päivien pääteemoista oli natiivikuvantaminen, johon liittyvät luennot olivat erityisen mielenkiintoisia, koska aihe liittyy luonnollisesti hyvin läheisesti myös Innomentariumin toimintaan”, kertoo Ihme viitaten Innomentariumin tuotevalikoimassa olevaan natiiviröntgenlaitteeseen.

RUV (Radiologiaa – Uutta ja Vanhaa) -tapahtuma järjestettiin puolestaan Oulussa 17.-18.9.2015. RUV-päivät järjestettiin yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan radiologian klinikan ja Oulun yliopiston radiologian klinikan toimesta. Kyseessä on täydennyskoulutuspäivät radiologisen diagnostiikan, radiologian menetelmien ja laitteiden, radiologisen laadunhallinnan sekä säteilysuojauksen ajankohtaisista asioista. Tapahtuma on suunnattu erityisesti yleis- ja erikoislääkäreille, röntgenhoitajille, insinööreille, fyysikoille, kuin myös kuvantamistyössä muuten toimiville tai alan opiskelijoille. Koulutusohjelman lisäksi tapahtumaan on pystytetty on näyttelytila, jossa esimerkiksi Innomentarium esitteli tuotteitaan ja toimintaansa.

”RUV-päivien ajan Oulun musiikkikeskuksen aulasta on varattu tilat kuvantamisalan näyttelyä varten. Päivän koulutusohjelma on rakennettu sillä tapaa väljäksi, että luentojen lisäksi vierailijoilla on riittävästi aikaa näyttelyyn tutustumiseen. Tapasimme tapahtumassa useita mielenkiintoisia kontakteja, ja olemme pohtineet tapahtumaan osallistumista tulevaisuudessa myös uudelleen”, Ihme kertoo.

Radiologipäivät järjestetään seuraavan kerran Turussa 4.-5.5.2017, ja RUV-päivät Oulussa 14.-15.9.2017.