Innomentariumin kasvu jatkuu

Innomentariumin kolmas kokonainen tilikausi päättyi 31.12.2016. Tilikauden avainluvut osoittavat yrityksen toiminnan olleen kannattavaa liikevaihdon jälleen kasvaessa ja tuloksen osoittautuessa plussamerkkiseksi.

”Liikevaihtomme oli edelleen suhteellisen pientä, mutta yritystoimintamme itsessään on ollut tuottavaa ja kannattavaa. Pääsimme nyt jo toista vuotta peräkkäin positiiviseen tulokseen, mihin olen luonnollisesti todella tyytyväinen”, kommentoi yrityksen toimitusjohtaja Jouni Ihme tuoreita tilinpäätöslukuja.

Vuoden 2016 liikevaihto tuli täysimääräisesti Innomentariumin asiantuntijapalveluliiketoiminnasta. Hyvän kysynnän myötä yritys vahvistikin asiantuntijaverkostoaan viime vuoden aikana Jouni Rajavaaran (tuotantotalouden DI, sähkövoimatekniikan insinööri, tietotekniikan insinööri) liittyessä Innomentariumin asiantuntijatiimiin alkysyksystä. Rajavaaran erityisosaamisalueisiin kuuluu mm. terveysteknologian tuotantotoiminta, prosessien kehittäminen sekä muutosjohtaminen ja esimiesvalmennus.

Tutkimushanke käynnistetty uudenlaisen kardiologisen kuvantamismenetelmän kehittämiseksi

Asiantuntijapalveluiden tarjoamisen lisäksi Innomentarium oli vuoden 2016 aikana mukana käynnistämässä tutkimushanketta, jonka tavoitteena on kehittää sydämen verisuonten tutkimiseen soveltuva kardiologinen kuvantamismenetelmä. Uutta menetelmää kehitetään hyödyntämällä uusimpia röntgenkuvantamistekniikoita ja matemaattisia kuvanlaskenta-algoritmeja. Uudenlaisella kuvantamismenetelmällä pyritään visualisoimaan sepelvaltimoiden kunto ja paljastamaan mahdollinen piilevä sepelvaltimotauti jo ennen kohtalokasta sydäninfarktia.

”Projektia toteutetaan yhteistyössä eri tutkimusorganisaatioiden ja yritysten kanssa, ja sitä johtaa Oulun yliopiston lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö”, Ihme kertoo ja jatkaa

”Innomentariumin lisäksi hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos, Oulun ammattikorkeakoulu, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä kourallinen muita terveysteknologian toimialalla toimivia yrityksiä.”

Edellä esitellyn kehityshankkeen käynnistämisen ohella Innomentarium aloitti kuluneen vuoden aikana myös mammografiakuvantamisen liiketoimintapotentiaaliin liittyvän tutkimusprojektin. Työskentely näiden projektien parissa tulee jatkumaan myös seuraavina vuosina.

Muutto uusiin tiloihin

Innomentarium muutti tilikauden 2016 aikana myös uusiin, toimintansa kannalta tarkoituksenmukaisempiin toimitiloihin Oulussa. Yritys vuokrasi uudet toimistotilat Oulun yliopistollisen keskussairaalan kampusalueelta Kastellin tutkimuskeskuksesta.

”Alueella sijaitsee runsaasti tutkimus-, opetus- ja kehitystoimintaa tarjoavia yrityksiä, joten istumme alueelle tähän kanssamme samanhenkiseen porukkaan loistavasti. Lisäksi olemme uusissa tiloissamme lähellä Oulun yliopistollista keskussairaalaa, mikä on luonnollinen ratkaisu yrityksemme toiminta-ajatuksen kannalta”, Ihme kommentoi

Tilikauden päättyessä Innomentariumilla työskenteli yhteensä kolme työntekijää.

Lisätietoja Innomentariumin tilikauden 2016 luvuista ja tapahtumista:

Jouni Ihme, toimitusjohtaja, Innomentarium Oy: jouni.ihme@innomentarium.fi