Innomentariumin mammografian digitalisointiratkaisu kliinisessä kuvanlaadun validoinnissa – raportti kertoo erinomaisista tuloksista

Innomentarium kehittää mammografialaitteiden digitalisointiratkaisua, joka on tarkoitus lanseerata kaupalliseen käyttöön loppuvuoden 2018 aikana. Tuotekehitysprojektissa kehitetään ratkaisua, jonka avulla Instrumentarium Oyj:n Suomessa aikoinaan kehittämät analogiset mammografialaitteet Alpha, Performa ja Diamond voidaan päivittää digiaikaan. Ensimmäinen prototyyppi ratkaisusta on valmistunut, ja se on toimitettu pilottikäyttöön Oulun ammattikorkeakoulun röntgenhoitajakoulutuksen tiloihin.

”Vanhan laitteiston digitalisointi on tuotekehitysprojektina erittäin vaativa, sillä se edellyttää laaja-alaista teknistä osaamista kuin myös kliinisen potilastyön tuntemusta”, kommentoi Innomentariumin toimitusjohtaja Jouni Ihme käynnissä olevaa kehityshanketta.

Osana tuotekehitysprojektia OAMK:n rötgenhoitajakoulutuksen tiloihin toimitetun prototyypin avulla digitalisointiratkaisulle on suoritettu myös kliininen kuvanlaadun validointi Timo Liimataisen (Docent, Ph.D.) johdolla. Tutkimus tehtiin vertaamalla Innomentariumin digitalisointiratkaisulla päivitettyä laitteistoa ja sen kuvanlaatua vastaavaan markkinoilla jo olevaan digitaaliseen mammografialaitteeseen. Työssä verrattiin muun muassa kuvanlaatufantomimittauksia, kuvan tasaisuutta viidellä eri annostasolla, jäännöskuvaa, sekä dynaamista kvanttihyötysuhdetta. Lisäksi tarkasteltiin automaattivalotuksen toimintaa. Loppuraportti osoittaa tulokset erinomaisiksi.

”Kliiniset tutkimukset osoittivat, että säteilyannosmäärät sekä kuvanlaatu vastaavat suoradigitaalisen mammografialaitteen tasoa. Joiltain osin Innomentariumin ratkaisun suorityskyky todettiin jopa verrokkiaan paremmaksi”, Ihme kertaa.

Hän arvioi digitalisointiratkaisun valmistuvan kaupalliseen käyttöön vielä loppuvuoden aikana.

Tiivistelmä mammografialaitteiden teknisen vertailun raportista löydät täältä.