Suomalaista suoradigitaalista mammografiakuvantamista kustannustehokkaasti ja ekologisesti

Elina Ihme, Anja Henner

Suomalaisen Innomentarium Oy:n mammografialaitteiden digitalisointiratkaisu FeniX lanseerattiin markkinoille loppuvuodesta 2018. Tänä päivänä laitteisto on käytössä kliinisessä hoitotyössä usealla yksityisellä lääkäriasemalla Suomessa. Lisäksi laitteisto on opetuskäytössä useassa eri oppilaitoksessa röntgenhoitajakoulutuksen tarpeissa. Käyttökokemukset sekä asiakaspalautteet ovat olleet erinomaisia.

Innomentarium on kehittänyt ratkaisun, jonka avulla Instrumentarium Oyj:n aikoinaan kehittämät analogiset mammografialaitteet (Alpha ja Performa) voidaan päivittää kustannustehokkaasti digiaikaan. Ratkaisulla pyritään helpottamaan röntgenhoitajien ja ammattiin opiskelevien päivittäistä työtä klinikoilla sekä oppilaitoksissa.

”FeniX on asiakkaillemme helppo ratkaisu, sillä se mahdollistaa vaivattoman tavan siirtyä suoradigitaaliseen mammografiakuvantamiseen tutuilla suomalaisilla laitteilla. Myös hoitajien työnkulku helpottuu ja nopeutuu FeniX:n myötä merkittävästi, sillä kuvanlaadun arviointi ja arkistointi tapahtuu digitaalisesti aiemmin tehdyn manuaalisen kuvalevynvaihdon sijasta. Kokonaan uuden laitteen hankintaan verraten FeniX on luonnollisesti vaihtoehtona myös edullisempi”, kertoo Innomentariumin toimitusjohtaja Jouni Ihme.

”Kansainvälisten tutkimusten mukaan suoradigitaalinen mammografiakuvantaminen on laadukkaampi ja löytää jopa kymmenyksen enemmän syöpäkasvaimia perinteiseen analogiseen kuvantamiseen verrattuna, millä on iso merkitys potilaiden kannalta. Insinööri tuntee tekevänsä tässä tärkeää työtä”, hän jatkaa.

Suoradigitaaliteknologiaa hyödyntävän laitteiston kuvanlaatu ja säteilyannosmäärät ovat kliinisesti testatut tuotekehitysprojektin aikana, ja niiden on todettu vastaavan uuden suoradigitaalisen mammografialaitteen tasoa. FeniX täyttää myös kaikki tarvittavat lääkintälaitteille asetetut standardit ja vaatimukset. Ratkaisu on saatavilla tällä hetkellä Instrumentarium/GE Healthcaren Performa ja Alpha laitteisiin ja tuotekehityksen myötä se soveltuu myös muihin yleisimmin käytössä oleviin laitteisiin tulevaisuudessa.

Ekologisuus ja vastuullisuus innovaation kulmakiviä

Yrityksen innovaation taustalta löytyy ajatus kestävästä kehityksestä ja ekologisuudesta. Innomentariumin tavoitteena on pystyä jatkamaan analogisten mammografiaratkaisuiden käyttöikää vuosiksi eteenpäin päivittämällä laitteet digiaikaan. Käytössä olevia laitteita ei tarvitse näin ollen romuttaa uusien tieltä.

”Mielestämme ympäristön ja ekologisen kestävyyden huomiointi on tärkeää myös terveydenhoitoalalla ja tulevaisuuden hankinnoissa. Meidän täytyy muistaa, että kestävä kehitys, kiertotalous ja vihreät arvot ovat vastuuta ympäristöstä. Haluamme osaltamme palvella tätä ajatusmaailmaa”, Ihme pohtii ja jatkaa:

”Olemassa olevan laitekannan päivitys tekee FeniX:stä ekologisen ratkaisun, mikä on meille ja asiakkaillemme arvo itsessään.”

Asiakkaina lääkärikeskukset, sairaalat ja oppilaitokset

FeniX lanseerattiin markkinoille loppuvuodesta 2018. Tänä päivänä laitteisto on käytössä kliinisessä hoitotyössä usealla yksityisellä lääkäriasemalla Suomessa. Lisäksi laitteisto on opetuskäytössä useassa eri ammattikorkeakouluissa  röntgenhoitajakoulutuksessa.

”Oulun ammattikorkeakoulun radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma käynnisti yhteistyön Innomentariumin kanssa jo syksyllä 2018. Yhteistyön ensimmäisinä askeleina tutkinto-kuvantamislaitteisto digitalisoitiin nykyaikaan FeniX:n avulla”, kertoo  yliopettaja Anja Henner.

”Meillä ei olisi ollut budjetin puitteissa mahdollista hankkia täysin uutta laitetta, joten vanhan laitteiston päivitys Innomentariumin innovaation avulla istui tarpeisiimme täydellisesti. Olemme pystyneet mahdollistamaan opiskelijoillemme harjoitus- ja opinnäytetöiden tekemisen nykyaikaisella laitteistolla saatuamme päivitettyä laitteistoamme digiaikaan”, hän jatkaa.

Suomessa saatu hyvä vastaanotto ja korkea asiakastyytyväisyys ovat rohkaisseet Innomentariumia panostamaan ratkaisunsa kanssa myös vientiin.

”Ratkaisumme kokonaismarkkinapotentiaali on merkittävä; Suomessa on käytössä yhteensä 159 mammografialaitetta, joista 69 on analogisia. Euroopassa laitteita on puolestaan 32 500, joista analogisten laitteiden osuus vaihtelee maittain – puhutaan kuitenkin tuhansista laitteista pelkästään Euroopan tasolla mitattuna”, Ihme kertaa.

”Suomen markkinoiden lisäksi keskitymme tavoittamaan myös kansainväliset laitekantansa päivittämistä kaipaavat tahot helpottaaksemme heidän päivittäistä työtään klinikoilla”, hän päättää.

Lisätietoja Innomentariumista ja FeniX:stä:

www.innomentarium.fi