Opinnäytetyö mammografiakuvantamisen artefaktoista

Innomentariumin yhteistyö Oulun Ammattikorkeakoulun Röntgenhoitajakoulutuksen kanssa poiki jälleen hyvän opinnäytetyön artefaktoista mammografiakuvantamisessa

Yhteistyö oppilaitosten ja yliopistojen kanssa on tärkeää yrityksille. Lääkinnällisen laitteen aikajänne ideasta kaupalliseksi tuotteeksi on pitkä ja voi kestää jopa kymmenen vuotta.  Erityisesti terveysteknologia-alan start-up yrityksille sekä kliininen että teknologia-alan tutkimusyhteistyö nopeuttaa tätä prosessia. Opiskelijoille ja tutkijoille on myös mielekästä tehdä töitä yritysten kanssa ja olla mukana uusien terveysalan innovaatioiden kehittämisessä. Parhaassa tapauksessa se voi avata jopa työuran yrityksissä. Innomentariumin tiimi kiittää Oulun Ammattikorkeakoulua hedelmällisestä yhteistyöstä ja toivoo sille hyvää jatkoa myös tulevaisuudessa!

Opinnäytetyöstä kirjoitetun artikkelin tiivistelmä alla.

Iisakka Jarkko, Paalimäki-Paakki Karoliina, Jussila Aino-Liisa
Artefaktojen tuntemus tukee mammografiakuvien tulkintaa

Mammografia on suurta tarkkuutta vaativa lääketieteellisen kuvantamisen laji, jossa esiintyy erilaisia artefaktoja eli kuvavirheitä. Artikkeli perustuu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena toteutettuun opinnäytetyöhön, jossa kartoitetaan neljän eri mammografian menetelmän yhteydessä esiintyviä artefaktoja vuosina 2011–2020 kirjoitetuissa englanninkielisissä tutkimusartikkeleissa. Menetelmät ovat filmikuvausmammografia, digitaalinen mammografia, rintojen tomosynteesi ja varjoainetehosteinen mammografia. Opinnäytetyön tuloksena luetteloitiin yhteensä 63 artefaktaa. Tutkimusaineistossa sekä mainittiin artefaktoja ohimennen että kuvailtiin niitä tarkemmin, ja tarkempi kuvailu painottui uudempien menetelmien – tomosynteesin ja varjoainemammografian – artefaktoihin. Ennen vuotta 2011 julkaistujen tutkimusten tarkastelu voisi antaa lisätietoa myös vanhempien menetelmien artefaktoista. Artefaktojen riittävä tuntemus on hyvä keino vähentää niistä aiheutuvia haittoja mammografiatutkimuksissa.

Koko artikkeli julkaistu Oamk Journal:ssa https://oamk.fi/oamkjournal/2022/artefaktojen-tuntemus-tukee-mammografiakuvien-tulkintaa/