Innomentariumille myönnettiin patentti liittyen mammografiakuvantamisen digitalisointiratkaisuun

Innomentariumin toimitusjohtaja Jouni Ihmeen mukaan patentti antaa yrityksen FeniX -tuotteelle tärkeän erottelevan piirteen suoradigitaalikuvantamis-markkinoilla.

Innomentariumin mammografialaitteiden digitalisointiratkaisu FeniX lanseerattiin markkinoille loppuvuodesta 2018 vuosia kestäneen tuotekehitystyön päätteeksi. FeniX:n ympärille rakennettu kokonaispalveluratkaisu käsittää olemassa olevan analogisen mammografialaitteen digitalisoinnin, mikä mahdollistaa rintasyöpätutkimusten toteuttamisen suoradigitaalisen kuvantamisen avulla.

”Suoradigitaalisella teknologialla saavutetaan huomattavia etuja perinteiseen analogiseen kuvantamiseen verrattuna, joka tapahtuu tänä päivänä käytännössä CR-kuvalevyjä käyttäen. Suoradigitaalinen kuvanlaatu on parempi ja se syntyy pienemmillä säteilymäärillä, jolloin asiakkaan saama säteilyannos jää alhaisemmaksi. Samalla kuvantamisen kokonaisprosessi nopeutuu ja ketteröityy, kun CR-kuvalevyjä ei tarvitse skannata ja vaihtaa manuaalisesti”, kertaa Innomentariumin toimitusjohtaja Jouni Ihme.

Vuonna 2019 RSNA -konferenssissa julkaistu tutkimus osoitti, että suoradigitaalisella kuvantamisella voidaan havaita peräti 14 % enemmän syöpälöydöksiä analogiseen kuvantamiseeen verrattuna.

”Ero on huomattava, sillä esimerkiksi yksin Suomessa mammografiaseulonnoissa löydetään yli 5000 rintasyöpää vuodessa. Satoja syöpiä jäisi tutkimuksen mukaan löytymättä, jos käytössä olisi pelkästään analogisia mammografialaitteita”, Ihme selventää.

”Tänä päivänä markkinoilta löytyy useita vaihtoehtoja suoradigitaalisille mammografialaitteille, joilla kaikki edellä luetellut edut ovat saavutettavissa. FeniX, jolla digitalisoidaan analogisia laitteita, on yksi näistä vaihtoehdoista. Lisäksi osassa, uusinta teknologiaa hyödyntävissä suoradigitaalilaitteissa on mahdollisuus myös kolmiulotteiseen kuvantamiseen, tomosynteesiin”, hän jatkaa.

Innomentariumin kehittämässä FeniX-ratkaisussa hyödynnetään uusinta detektoriteknologiaa, joka asennetaan olemassa olevaan analogiseen mammografialaitteeseen. Ratkaisun ydin-idea ei ole pelkästään hyvälaatuinen detektori, vaan ratkaisun sisältämä kokonaisteknologia, jolla voidaan varmistaa paras mahdollinen kuvanlaatu alhaisilla rauhaskudosannoksilla – tarjoten potilasystävällinen, vaivaton ja helppo käytettävyys.

”Meille myönnetty patentti liittyy nimenomaan ratkaisumme käytettävyyteen; sen avulla kuvantaminen on nopeaa ja vaivatonta, kuten uusimmissa suoradigitaalilaitteissakin. Tuotekehitystiimimme on onnistunut asiakaslähtöisyydessä sekä käyttäjäystävällisyydessä erinomaisesti”, Ihme iloitsee.

Innomentariumin FeniX on tänä päivänä käytössä kliinisessä hoitotyössä usealla yksityisellä lääkäriasemalla Suomessa. Lisäksi laitteisto on opetuskäytössä useassa eri oppilaitoksessa röntgenhoitajakoulutuksen tarpeissa. Käyttökokemukset sekä asiakaspalautteet ovat olleet erinomaisia.

Lisätietoja Innomentariumin FeniX:stä:

www.innomentarium.fi